Trang chủ Tin tức Tin trong nước PVTrans (PVT) chuyển thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 sang ngày 15/6

PVTrans (PVT) chuyển thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 sang ngày 15/6

 

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (Mã chứng khoán: PVT – sàn HOSE)  thay đổi hình thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Trước đó, PVTrans dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên là ngày 28/5. Tuy nhiên, doanh nghiệp mới thay đổi sang ngày 15/6 bằng hình thức trực tuyến.
Trong quý I/2021, PVTrans ghi nhận doanh thu đạt 1.716,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 173,8 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 8,8% và 94,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 14,3% lên 15%.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 14,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 32 tỷ đồng lên 257,7 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính là lỗ 6,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 56,2 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận 39,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 0,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Như vậy, lợi nhuận trong kỳ tăng đột biến chủ yếu do giảm lỗ tài chính và ghi nhận lãi từ hoạt động khác.
Doanh nghiệp có thuyết minh, trong kỳ có ghi nhận 34,3 tỷ đồng lãi khác từ hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cố định so với cùng kỳ không ghi nhận. Bên cạnh đó, lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng thêm 13,4 tỷ đồng; lỗ chênh lệch tỷ giá giảm 23,6 tỷ đồng về còn 4,4 tỷ đồng.
Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 2,6% so với đầu năm lên 11.379,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 5.804,7 tỷ đồng, chiếm 51% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.095,5 tỷ đồng, chiếm 27,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.291 tỷ đồng, chiếm 11,3% tổng tài sản.
Bên cạnh đó, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 208,3 tỷ đồng lên 2.810,9 tỷ đồng và chiếm 24,7% tổng nguồn vốn.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/6, cổ phiếu PVT tăng 100 đồng lên 18.600 đồng/cổ phiếu.
Vũ Duy Bắc
tnck : Nguồn