Trang chủ Tin tức Tin quốc tế Maersk bán mảng kinh doanh dầu khí cho Total

Maersk bán mảng kinh doanh dầu khí cho Total

Maersk muốn tách bộ phận kinh doanh năng lượng vốn đang có thu nhập giảm ra khỏi hoạt động kinh doanh chung để tập trung vào mảng vận tải và hậu cần