Trang chủ Tin tức Tin quốc tế Nhập tàu biển cũ phải có thân tàu không bằng vật liệu phi kim loại

Nhập tàu biển cũ phải có thân tàu không bằng vật liệu phi kim loại

Quy định mới trên có trong Nghị định 82/2019 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 30.12 tới đây.

Nhập tàu biển cũ phải có thân tàu không bằng vật liệu phi kim loại

Từ ngày 30.12 tới đây, tàu biển cũ làm bằng vật liệu phi kim loại không được nhập khẩu. Ng.Ng

Theo đó, từ ngày 30.12.2019, các loại tàu biển đã qua sử dụng được phép nhập khẩu để phá dỡ phải có thân tàu không bằng vật liệu phi kim loại, gồm: Tàu chở hàng khô (hàng tổng hợp, hàng rời, hàng thiết bị, gỗ dăm, gỗ cây, ngũ cốc, hàng đóng bao và hàng sắt thép), tàu container, tàu chở quặng, tàu chở hàng lỏng (như dầu thô, dầu sản phẩm, dầu thực vật), tàu chở gas – khí hóa lỏng, tàu Ro-Ro (tàu khách, sà lan biển, phà biển).

Quy định nêu rõ, doanh nghiệp nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ phải là doanh nghiệp Việt Nam do tổ chức, cá nhân Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc là người sở hữu, quản lý, khai thác cơ sở phá dỡ tàu biển đã được đưa vào hoạt động theo quy định của pháp luật.

Với các loại tàu biển đã qua sử dụng được nhập khẩu để phá dỡ phải thuộc một trong các loại tàu có thân không bằng vật liệu phi kim loại kể trên. Chủ tàu phải có văn bản xác nhận và chịu trách nhiệm về việc cam kết tàu biển không trong tình trạng thế chấp hoặc khiếu nại hàng hải và không được hoán cải, nâng cấp, chuyển đổi mục đích sử dụng, không được chuyển nhượng, mua, bán lại.

Ngoài ra, quy định nêu rõ tàu biển đã qua sử dụng được nhập khẩu để phá dỡ phải được đưa vào cơ sở phá dỡ trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày tàu đến cảng biển đầu tiên của Việt Nam. Thời gian phá dỡ tàu biển không được kéo dài quá 180 ngày kể từ ngày bắt đầu phá dỡ.

Nguyên Nga

THANH NIÊN