Trang chủ Tàu biển

Tàu Hút Cát

Tàu Hút Cát

 4000ps Cutter Suction Dredger  MKDG-17001Built: 2011 in KoreaClass: NilLBD: 75/46.3(pontoon) x 10.3 x 2.4mDraft: 1.9m M/E: Niigata 8MA40X 4000ps x 1@400rpm(builted in 1990)Hyd' Engi...