Trang chủ Tàu biển

Tàu chở hóa chất

8747dwt Sus Chemical Tanker

8747dwt Sus Chemical TankerMKOG-180092003blt Asakawa, Japan8,747DWTLOA/B/D    : 118.00/18.60/9.50SUS316L  ( IMO Type Ⅱ&Ⅲ )21 tanks21 pumpsM/E:Makita B&W 6L35MC  3,900kwDB/D...

Bán tàu dầu/tàu hóa chất 2089dwt Oil/Chemical Tanker

-Năm đóng BUILT : 1997 JANUARY - BUILDER : YAMANAKA SHIPBUILDING CO.,LTD  NAMIKATA-CHO, EHIME, JAPAN -Cờ: FLAG : INDONESIA - Đăng kiểm CLASS : BKI IMO/CALL SIGN : 9188659 / PNNM HULL &...

Bán tàu chở hóa chất 20,585DWT

MUA BÁN TÀU CŨ:( BÁN TÀU CHỞ HÓA CHẤT ) - Gắn cờ: SNG– Tải trọng: ABT 20,585 MT DWT ON 9.820M DRAFT– Năm đóng: 9/2002 By fukuoka shipbuilding Co,.Ltd – fukuoka fo in Japan– Đăng kiểm: NK– Tổng dung ...