Trang chủ Tàu biển

Tàu chở cát

Tàu chở cát 8000ps

8000P Sand suction bargeMKBG-17008Built: 1982 in SingaporeGT: 1880tonLBD: 70.25 x 24.38 x 4.88mClass: KSTSand Pump: 28inchEngine for Pump: Daihatsu 2000ps x 1Suction/Discharge pipe: 80...