Trang chủ Tàu biển

Tàu cá

Tàu cá

MKFV-170041) Fishing Stern Trawler 337 ton - Built : Japan. 1967. - Class : BKI - Dimension : 45.02m x 8.6m x 3.9 m - Tonnage ; 337 ton - Fish hold : 200 MT - Freezing Room : 21 ton/day,...

Tàu cá lưới rê 49m

49m TRAWLERMKFV-17002-CONVERSION(S) CONVERTED AS TRAWLER IN 2010-BUILT YEAR 1990 Japan-LOA (M) 49.42-BEAM (M) 8.30-DEPTH (M) 3.60-GT (MT) 476.00-M/E(S) NIIGATA 6M28BFT 950PS, 360RPM...