Trang chủ Tàu biển Cần cẩu nổi 4000 Tấn

Cần cẩu nổi 4000 Tấn

Built 2010 IHI AMTEC Co,.Ltd Japan.

Type: Sheerleg floating Crane

Length:120M

Breadth:44M

Depth:7M

Draft:5.7M

Working Load: 4,000 ton

Outreach: Front hook - 30.7M

         Behind hook – 21.0M

Hoisting height (above water): Front hook - 126.5M

          Behind hook – 95.1M

Hoisting speed: 2m/min

Ship handling Winch: 294KN(30ton)×20m/min 2 winches

                  196KN(20ton)×20m/min 2 winches

Anchor Winch: 294KN(30ton)×20m/min 4 winches

196KN(20ton)×20m/min 2 winches

Windlass: Bow - 392KN(40ton)×5m/min 2 windlass

         Stern - 980KN(100ton)×20m/min 1 windlass


Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr Dung (Hotline) :0912.082.229

                                                Ms Tuyet  : 0962.836.459 / 0225.3670.886

VPDD: Số 164 Khu dân cư Hoàng Mai, Đồng Thái, An Dương, Hải Phòng.

Bình luận

6,000 MT Lifting Capacity Floating Dock

MKFD-19003Class: ZC (Chinese domestic class) Built:  2018, China LOA 150.0m Breadth (outer side): 38.8m Breadth (inner side net): 34.0m Full load draft:3.1mFull load displacement:15200T...

 5,000 TLC floating dry dock

 5,000 TLC floating dry dockMKFD-18004Built: 2014, ChinaFlag:  ChinaClass: ZC (vessel designed as per CCS rules), Costal Area       Can be accepted by other NON-IACS class.Steel plates: ...

30,000t Floating Dock

Built: 2013 Class: RINALength oa:255m,Length over keel blocks:230m,Breadth btw outer wing walls:46.2m,Breadth btw inner wing walls:36.74m,Maximum submerged draught/freeboard:15.25m/8...

Ụ nổi 1800ton

1800ton Floating DockFDD Specifications:Overall Length: 80 mtrs.Overall Breadth: 24 mtrs.Depth: 2 mtrs.Height of Sidewalls: 7.2 mtrs.Length of Sidewalls: 56 mtrs.Breadth btw. Sidewal...

Bình luận