Trang chủ Tàu biển Bán tàu kéo 20t cap/1,000ps Anchoring/towing tug Boat 

Bán tàu kéo 20t cap/1,000ps Anchoring/towing tug Boat 

 20t cap/1,000ps Anchoring/towing tug Boat 
Ref no: MKTG-17001
Class: JG
Built: 1996 in Japan
GT: 66MT
LBD: 22.01 x 7.8 x 2.3m
M/E: Yanmar 6N165-EN2 500ps x 2sets@1800rpm
A/E: Yanmar 4CHL-N 50ps x 2sets@1800rpm
Winch for the Anchor Lifting: 20.6ton

Bình luận

Tàu kéo 4000HP

Built: Sep.2016 in JapanClass: JapanGT: 199MTLBD: 33.7 x 9 x 4.05mDraft: 3.2mM/E: Niigata 2000ps x 2sets(total: 4000ps)Propeller: ZP-31 x 2setsComplements: crew 6p, Passenger 12pInspec...

Tàu kéo 6000hp

Year built               2011 in ChinaClass                     CCS *CSM *CSALOA                       48.00mLBP                       32.00mBeam Moulded      12.00mDepth Moulded      5.50m...

Tàu kéo -TOWING TUG & AHTS

TOWING TUG & AHTSFLAG: INDONESIACLASS: GERMANISCHER LIOYDBUILT: MARCH 2, 2009, NANINDAH MUTIARA SHIPYARD CO LTD., BATAMLOA/B/D: 40.00 / 11.40 / 4.95 MGRT/NRT: 495 / 149 TDWT/DRAFT: 281...

Bình luận