Trang chủ Tàu biển 5578dwt DIRTY OIL TANKER

5578dwt DIRTY OIL TANKER

5578dwt DIRTY OIL TANKER MKOG-18003 BUILT: SEP., 2005 BY MURAKAMI HIDE SHIPBUILDING CO., LTD., JAPAN CLASS: NK RESTRICTED GREAT COASTAL DOUBLE HULL / DOUBLE BOTTOM LOA/B/D: 103.74 X 16.00 X 8.00 M GT: 3,494 T DWT: 5,578 T ON 6.38 M CAPACITY: 5,550 M3 HEATING COIL: FITTED IN CARGO TANKS M/E: HANSHIN 6L35MC, 2,995KW PUMP: SCREW 1,800 M3/H X 2 SETS, 750 M3/H X 1 SET PROPELLER: FPP BOW THRUSTER: FITTED SPEED: ABOUT 14.0 K MKOG-18003 BUILT: SEP., 2005 BY MURAKAMI HIDE SHIPBUILDING CO., LTD., JAPAN CLASS: NK RESTRICTED GREAT COASTAL DOUBLE HULL / DOUBLE BOTTOM LOA/B/D: 103.74 X 16.00 X 8.00 M GT: 3,494 T DWT: 5,578 T ON 6.38 M CAPACITY: 5,550 M3 HEATING COIL: FITTED IN CARGO TANKS M/E: HANSHIN 6L35MC, 2,995KW PUMP: SCREW 1,800 M3/H X 2 SETS, 750 M3/H X 1 SET PROPELLER: FPP BOW THRUSTER: FITTED SPEED: ABOUT 14.0 K


Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr Dung (Hotline) :0912.082.229

                                                Ms Tuyet  : 0962.836.459 / 0225.3670.886

VPDD: Số 164 Khu dân cư Hoàng Mai, Đồng Thái, An Dương, Hải Phòng.

Bình luận

5643dwt Oil/ Chemical Tanker

5643dwt Oil/ Chemical TankerDOUBLE BOTTOM / DOUBLE SIDESDWT 5643 MTS ON 6.51M DRFTBLT 9/2007 AT NAKATANI, JAPANNK CLASS GRT 3991, NRT 1813LOA 99.91M, BEAM 16.3M, DEPTH 8.5MTANKS 10, EP...

Tàu chở dầu 4167 MTS (Korean)

-LOA , 94.87M BEAM 15.51M, DEPTH 15.4M-DWT 4167 MTS ON 5.86M DRAFT-GRT 3097, NRT 1247- OIL CAPACITY 4145 CBM- 8 CARGO OIL TANKS - M/E DIESEL HANSHIN LH38L 2206KW X 250 RPM ,2.048 MPa, Turbo Charged (A...

4166dwt product tanker

MKOG-18010GRT:3097TBUILT:MAR.,2011,KOREADOUBLE BOTTOM/DOUBLE/HULLCLASS/BVLBD:94.87 x 15.51 x 15.4MCARGO:TOTAL CUBIC CAP.(98%)-4143M3CARGO PUMP:500CUM/HR x 2(SCREW)                     ...

4998dwt Clean product tanker

4998dwt Clean product tanker MKOG-18011FLAG: BELIZECLASS: IBS, OCEAN GOINGBUILT: JUNE 7, 2007, MIURA SHIPYARD CO LTD., JAPANLOA/L/B/D: 104.62 / 99.00 / 16.00 / 8.10 MGRT: 3,495 T...

Bình luận